top of page

Po wielu latach grupa wznowiła działalność w odnowionym składzie. Oprócz dawnych członków grają również najzdolniejsi z najmłodszego jazzowego pokolenia.

YOUNG POWER - NEW EDITION - FREEDOM

gra w składzie:

Krzysztof Popek, Jorgos Skolias, Włodzimierz KINIOR Kiniorski, Alek Korecki,

Józek Ziut Gralak, Bronek Duży, Grzegorz Kapołka, Marcin Pospieszalski, 

Adam Lemańczyk, Jerzy Małek, Cyprian Baszyński, Marta Wajdzik, Przemek Florczak,  Tomas Sanchez, Paweł Dobrowolski

foto Aleksandra Walczak, Arkadiusz Skowron
bottom of page